Opći uvjeti poslovanja

1. Cijene
Cijene navedene na stranicama Veleprodaja.hr su veleprodajne cijene bez PDV-a, a vrijede samo za virmansko (avansno) plaćanje. PDV se obračunava u košarici tako da ste u svakom trenutku upoznati sa konačnom cijenom za koju uplaćujete iznos.
Zadržavamo pravo svakodnevne izmjene cijena.


2. Narudžbe

Roba se naručuje usmeno, telefonski, telefaks porukom ili elektroničkom poštom. Narudžba mora sadržavati ime tvrtke, adresu, matični broj, broj mobitela/telefona i adresu elektroničke pošte.
Ukoliko se roba naručuje za daljnju prodaju, potrebno nam je dostaviti uvid o registraciji tvrtke za djelatnost daljnje prodaje. Ukoliko naružba ne sadrži šifre artikla, ne preuzimamo odgovornost za pogrešne isporuke.


3. Plaćanje ponude


Plaćanje ponude mora biti izvršeno u roku navedenom na ponudi. U slučaju prekoračenja roka plaćanja, ne jamčimo isporuku robe te zadržavamo pravo promjene cijena prema važećem cjeniku. Ponuda se smatra plaćenom onog trenutka kada su doznačena sredstva na našem žiro-računu.


4. Plaćanje računa – za kupce s odgodom plaćanja


Plaćanje računa mora biti izvršeno u roku navedenom na računu. U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo mjesečnu zateznu kamatu od 1.25%. Račun se smatra plaćen onog trenutka kada su doznačena sredstva na našem žiro-računu.


5. Odgoda plaćanja


Odgodu plaćanja tvrtka može ostvariti, ako se međusobno poslovanje odvija najmanje 6 mjeseca uz ostvaren minimalni promet od 100.000,00 kn. Trajanje odgode plaćanja je od 7 do 30 dana. Za osiguranje plaćanja potrebno nam je dostaviti zadužnicu i BON-2 obrazac (ne stariji od 7 dana) ili bankovno jamstvo.


6. Popusti (rabati)


Rabate je moguće ostvariti u skladu sa dobrim poslovnim odnosom kao i na količine. Količinski rabati su uvijek vezani za pojedinačne artikle i jasno su naznačeni u samom web shopu. Zadržavamo pravo pojedinačnih dogovora sa pojedinim kupcima oko posebnih rabata.


7. Preuzimanje i dostava robe


Roba se preuzima u našem skladištu, Vladimira Nazora 6, Kutina. Roba se isporučuje nakon uplate, kada doznačena sredstva budu na našem žiro-računu.
Dostava robe je također moguća nekom od kurirskih službi ili poštom, pri čemu je dostava poštom moguća samo za fizički manje pošiljke.


8. Povrat neispravne robe


Neispravna roba se dostavlja u naše skladište, Vladimira Nazora 6, Kutina.

9. Krivo naručena roba

Ne odgovaramo za krivo naručenu robu. U slučaju povrata ispravne robe teretimo Vas za iznos od 30,00 kn manipulativnih troškova povrata. Roba se šalje isključivo o trošku kupca. Roba mora biti vraćena prodavatelju u neoštećenoj i originalnoj ambalaži, sa svim priloženim dokumentima i pripadajućom opremom. Povrat mora biti unaprijed dogovoren.